หน้าหลัก > โซลูชั่น > เนื้อหา

โซลูชันระบบวัดการบินและอวกาศ

Jun 08, 2016

หลักของเทคโนโลยีการวัดเรขาคณิตสมัยใหม่คือประสานงานเทคโนโลยีการตรวจวัดซึ่งเป็นเครื่องหมายสำคัญของระดับการผลิตและการวัดความแม่นยำของประเทศ กับการพัฒนาของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เทคโนโลยีดิจิตอลมีแพร่หลายในหลายแง่มุมของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ วัดแบบดิจิตอลจะถูกต้องของการออกแบบดิจิตอล ผลิต และประกอบ