โซลูชันระบบวัดการบินและอวกาศ

หลักของเทคโนโลยีการวัดเรขาคณิตสมัยใหม่คือประสานงานเทคโนโลยีการตรวจวัดซึ่งเป็นเครื่องหมายสำคัญของระดับการผลิตและการวัดความแม่นยำของประเทศ กับการพัฒนาของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เทคโนโลยีดิจิตอลมีแพร่หลายในหลายแง่มุมของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ วัดแบบดิจิตอลจะถูกต้องของการออกแบบดิจิตอล ผลิต และประกอบ