หน้าหลัก > โซลูชั่น > เนื้อหา

อุตสาหกรรมแม่พิมพ์และเกจวัด

Jun 08, 2016

CMM ที่ใช้แพร่หลายในอุตสาหกรรมโมดูล ไม่เพียงเครื่องมืออัจฉริยะที่ทันสมัยของการพัฒนา การตรวจสอบ และวิเคราะห์สถิติ แต่เป็นเครื่องมือใครเพื่อให้คุณภาพของโมดูลได้

เนื่องจากมีความแม่นยำสูง มีความยืดหยุ่นสูง และคุณสมบัติผลิตดิจิตอลที่สมบูรณ์แบบ มันถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการออกแบบ พัฒนา ผลิต และควบคุมคุณภาพของอุตสาหกรรมการผลิตที่ทันสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมโม

ครั้งแรก CMM เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทผู้ผลิตโมดูลรับประกันคุณภาพ ใช้ CMM ใน IQC, QC ตรวจวัด และแม่พิมพ์การตรวจสอบ

ที่สอง CMM เป็นเครื่องมือดิจิตอลเหมาะ เพราะความสามารถในการย้อนกลับวิศวกรยอดเยี่ยม CMM ได้ข้อมูล 3D และซ่อมแซมคุณลักษณะทางเรขาคณิตของพื้นผิวของชิ้นงานโดยการรวมกันของหัวโพรบและ CMM ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการออกแบบโมดูล สำเนาตัวอย่าง และโมดูล