การวัดความแม่นยำสูงผลิต

CMM ที่ใช้แพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกลความแม่นยำ CMM เป็นส่วนใหญ่สำหรับติดต่อวัด และดำเนินการโปรแกรมการวัดโดยอัตโนมัติ ระบบการวัดมีความเสถียรสูงซึ่งมีประสิทธิภาพสามารถทำการตรวจสอบส่วนกลาง

ปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจสอบอย่างมาก สิ่งวัดคงที่และแม่นยำ

สามารถแทนกล้องจุลทรรศน์และโปรเจคเตอร์ ระบบวิเคราะห์และตรวจสอบอัตโนมัติคุณสมบัติ