หน้าหลัก > โซลูชั่น > เนื้อหา

การพัฒนาเครื่องมือวัดมิติ 3D (III)

Oct 27, 2016

D. ติดต่อไม่วัด

วิธีการติดต่อไม่สามารถวัดชิ้นงานสามมิติเป็นส่วนใหญ่หมายถึงวิธีการออปติคัล มีการปรากฏตัวของแรงในการวัดการการติดต่อแบบวัดวิธีการ มันต้องชดเชยรัศมีของโพรบถ้าในวัดตลอดเวลา แต่เทคโนโลยีการวัดด้วยแสง-ติดต่อแก้ไขปัญหาข้างต้นเรียบร้อยแล้ว และจะหวงแหนเนื่องจากมีความตอบสนอง ความละเอียดสูง มีทุกชนิดของคอมโพเนนต์ประสิทธิภาพสูงเช่นเลเซอร์สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ เซนเซอร์ภาพ การเกิดขึ้นของตำแหน่งอุปกรณ์สำคัญเพื่อความ เทคโนโลยีออปติคอล-ติดต่อวัดได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ในปี เทคโนโลยีการวัด ofoptical ชนิดทั้งหมดได้รับการพัฒนาดีในเขตเฉพาะ

วิธีการสแกนเลเซอร์ถูกนำมาใช้ในเลนส์ชื่อดังสามเหลี่ยม กับตัวอุปกรณ์ หรือความรู้สึกของตำแหน่งอุปกรณ์สำคัญเพื่อดำเนินการซื้อภาพดิจิตอลเลเซอร์ มันอิงเซ็นเซอร์ CCD ซึ่งหลีกเลี่ยงการรวบจุดสะท้อนและกระจายแสง และความละเอียดของพิกเซลสูง ใช้ CCD เพื่อให้ ได้การวัดแม่นยำ

ในทั่วไป เพื่อประกันการความแม่นยำสูงการวัด การสอบเทียบควรจะทดสอบบนพื้นผิวที่คล้ายกับพื้นผิวของวัตถุ


กรุณา infrom เราหากคำถามใด ๆ หรือคำแนะนำ

อีเมล์:overseas@cmm-nano.com