หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา

วิธีการรักษาของการสั่นสะเทือนของ CMM

การสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อความแม่นยำของเครื่องวัดและความมั่นคง ทำ CMM แม่นยำเพียงพอ คุณจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมเหมาะสำหรับเครื่องวัด


ถ้า CMM การติดตั้งมีอิทธิพลอย่างมากจากการสั่นสะเทือน เรามักจะใช้วิธีการรักษารากฐาน (คม แยกร่อง), แต่มีวิธีการแยกขาดชัดเจน (เช่นไม่สามารถตอบสนองแม่นยำ CMM ของผลิตภัณฑ์ และการใช้สิ่งแวดล้อม ถ้าผู้ใช้ชั้นเห็นได้ชัดว่าไม่สามารถนำโครงร่างพื้นฐาน), การเกิดขึ้นของกลไกการทำให้หมาด ๆ ได้ทำให้ความไม่เพียงพอของแยกการสั่นสะเทือนที่มูลนิธิ


Nano ความแม่นยำออกแบบอิสระสิทธิบัตรเทคโนโลยี - CMM ที่กลไกการทำให้หมาด ๆ ติดตั้งง่าย และสะดวก วางแผ่นยางด้านบน และล่างทำให้หมาด ๆ เมทริกซ์แบบบล็อกยาง ใส่ทั้งสองใส่ลงในแต่ละอื่น ๆ โดยใช้ขึ้น และ ลงโพสต์แนะนำให้ตั้ง สี่เกลียวหลุมบนพื้นผิวสองเมทริกซ์สามารถเชื่อมต่อกับ CMM หรือพื้นดินป้องกันการสั่นสะเทือน รูปสี่เหลี่ยมมีเสาคู่มือ ที่สามารถป้องกันสมบูรณาญาหรือโรลโอเวอร์เนื่องจากอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือนแรงข้างเดียว